Fangstrapporter

blog-thumb1

7 torsk pr. dag fra 2019 - 16-10-2018

   Så blev det vedtaget, at lystfiskerne kan fange og hjemtage 7 torsk,  (der overholder mindstemålet) fra 1. Januar 2019. Det gælder alle dage hele året. 

   Dette gælder for lystfiskeri i Øresund, Storebælt, Lillebælt og hele den vestlige del af Østersøen. Hvis du tænker, at hvis du fanger mere end de 7 -torsk på dagen, skal du så stoppe fiskeriet. Du må som udgangspunkt fange alle de torsk du kan, og så kan du jo dele overskuddet af fisk med andre deltagere på turen. 

   Vi ville jo helst være fri for disse regler, men vi kan godt være tilfredse med disse nye (kvoter)!!! Der er ikke mange dage på året, hvor vi fanger 7 torsk pr. mand om dagen. Lykkes det, er det jo skønt at opleve, når fiskene er bidevillige.

          P.S. Alle andre arter fisk er udenfor disse regler. (husk mindstemål)

   Vi fanger stadig godt med sild, plus blandede mængder af både torsk og makrel. Såååhhhh…

       KNÆK OG BRÆK/ HUSK FISKETEGNET OG DET LETTE GREJ TIL SILDEN.


blog-thumb1

Super flotte sild. - 04-10-2018

    På trods af dage med kuling, ser det ikke ud til at silden bliver skræmt væk af det. Dagen efter en hård kuling fra nordvest, var vi på vandet med 3 både. Flotte, store og mange sild til alle. Så mange, at vores tyske gæster, var overvældet over fiskeriet og klappede da vi kom i havn. Køletasker og tønder, fyldt til randen med rensede sild. Enkelte torsk her og der plus  nogle få makrel. Så der er godt sildefiskeri for tiden.

    SØNDAG FORMIDDAG: er der tilbud om en 200 kr,s fisketur med Antares fra 7-12 . Søndag eftermiddag, er der som vanligt, tilbud der gælder børnene. Gratis 1 barn iflg. med 1 betalende voksen. Mange ledige pladser og alle kan være med…Ring for info

                                       20320724…

                     KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET…


blog-thumb1

Øresund / Sildetid. - 30-09-2018

   Oktober = Sildetid med blandet fiskeri af torsk og makrel. Mange dage med SUPER fiskeri, og pludselige indslag med torsk og makrel, her og der.

   Den sidste tids blæsevejr, har selvfølgelig givet visse udfordringer, med strøm, grumset vand, bølger, og enkelte dage har det grænset til umuligt fiskeri. Vi har dog gennemført alle fisketure, med overvejende rigtigt godt sildefiskeri. Der er dage hvor vejret, står til den barske side, med vind af kulingsstyrke. Her er vindretningen afgørende for hvor vi kan fiske, og om det kan give et fornuftigt udbytte. Ikke 2 dage er ens. Vejret skifter og vi skifter også fiskepladser, stort set hver dag, alt efter hvor vi tror det bedste fiskeri findes.

   En tur i fredags d. 28. havde vi et hold tyskere med på Havstrygeren. vejrudsigten meldte op til kuling fra nordvest. Tyskerne vil fiske sild, og vindretningen er ikke den bedste. Vi lægger fra kl. 0700, med destination til kobberværket ved Svenskekysten. Vi når frem og konstaterer at strømmen løber med næsten 3 knob. Sildene er der, og vi gør et forsøg.  Der fanges masser af sild fra første minut, på trods af de vanskelige forhold og tyskernes tommel fingre vender opad. SUPER fiskeri / masser af sild til alle og torsk op til 6 kilo plus næsten 30 makreller. 

   Weekenden er forløbet med stort set lige så godt fiskeri, med masser af sild +torsk og makrel.

               KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET.


blog-thumb1

Øresund I September - 04-09-2018

SILD, TORSK, MAKREL. Enkelte sej, hvillinger, plus en fladfisk hist og pist. Øresund giver de fleste dage, godt med fisk. Sildene er i overtal, men der bliver fanget både torsk og makrel i blandede mængder og størrelser, hver dag. 

   Rolige vindforhold den næste tid, skaber mulighed for den gode fisketur, hvor mulighederne for en god portion blandet fisk er til stede.

   Der er stadig ledige pladser at få hver dag. Ring for info, eller se her på hjemmesiden under rubrikken LEDIGE PLADSER. 

                         KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET…


blog-thumb1

Sild, Torsk og Makrel - 22-08-2018

 Ind i mellem ser ekkoloddet sådan ud. Fyldt med sild. Dernede imellem, kan der fiskes både torsk og makrel. Havstrygeren havde en god dag med makreller og godt torskefiskeri. Omkring 150 makrel til 15 fiskende plus 70 torsk. Såh de venter derude, de andre fisk og der er god plads næsten alle dage. Ring og hør for info…

    KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET .


blog-thumb1

SILDEN ER I ØRESUND. - 17-08-2018

   Arresø kan melde om rigtigt godt silde og torskefiskeri i de sidste dage.

Nede omkring i det dybe omkring Hven ( Ø i Øresund)  er der ved at indfinde sig mængder med sild og torsk. Ring og bestil din næste fisketur. Fiskeri for alle 20320724.   KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET.


blog-thumb1

Sildetid + torsk + makrel. - 11-08-2018

Ekkoloddet kan meget vel se sådan ud i nær fremtid. Med masser af sild + torsk og makrel som følgesvende. Sild er jo mad for mange forskellige slags fisk. Torsk og makrel er 2 af dem, der svømmer rundt mellem sildene og udser sig et passende måltid. Her er det så at lystfiskeren skal bruge grej der imiterer det som torsken og makrellen er ude efter. Små silde lignende pirke 75-200 gram og passende silde og makrelforfang. Der fiskes nedefter i vandsøjlen, i alle vandlag indtil silden er nået, derefter trækkes der langsomt op, med sild på krogene, i håb om at torsk og makrel finder vej til dette indbydende måltid. Makrellen spiser nok ikke hele store sild, men kan fristes af sildestrimler på krogene. Der fiskes makrel, typisk i de øverste vandlag, i dybder fra 5-15 meter, eller lige over sildene.

De næste 3 måneder, er det højsæson for silde -torske og makrelfiskeri, så ring og bestil din tur i god tid.

Arresø prøver på udvalgte dage i sæsonnen at fiske mere målrettet efter makrel, hvor der bliver lagt duftspor ud med den såkaldte Chum- maskinen (fiskehakker). Der fiskes ikke efter torsk på disse ture. Ring for Info.  20320724.

    KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET OG SILDESTANGEN.


blog-thumb1

Makrelfiskeri på Øresund… - 04-08-2018

De er derude, makrellerne, i Øresund. Vi fanger dem stort set hver dag. Antares, Havstrygeren og Arresø har været på sundet i dag. Antallet af makrel fanget på alle 3 både har vi optalt til ca. 80 stk. Vi delte os, så 1 båd fiskede nord for færgeruten, ved Helsingør. Den anden båd, syd for færgeruten og den sidste, ved Hven. Arresø prøvede at fiske med den nye forfodringsmaskine, hvor der blev fodret med sildestykker, hakket op med den såkaldte CHUM-maskine. Et duftspor bliver lagt omkring skibet, hvorved makrellen skulle blive lokket tættere til båden. Her er det så lystfiskerens lod, at forsøge at fange dem / makrellen med små pirke / blink 30-60 gram + makrelforfang. Brug kastestænger til den type fiskeri. En prop med en sildestrimmel og synk, er en anden god fiskemetode. Der fiskes i en vanddybde fra 4 til 12 meter og agnen / sildestrimlen skiftes ofte. Brug kastegrej til dette fiskeri. 

   Arresø vil forsøge sig med dette fiskeri, hver fredag i august, med aftenture fra kl. 1700-2100. Det er makrelfiskeri som ovenfor beskrevet. Ring for information på 20320724.

Almindeligt makrelfiskeri, kan dyrkes på alle ture, med brug af kastegrej og makrelforfang. Der bliver dog ikke lagt duftspor / madding ud på disse normale ture. Torskene er der stadig mulighed for at fange. Et stykke over 100 af slagsen på de 3 både i dag, blev resultatet.

KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET OG KASTESTANGEN.

 


blog-thumb1

Fladfisketur med Havstrygeren. - 03-08-2018

   Tirsdag den 7.  aug. Sejles der fladfisketur med Havstrygeren, fra Helsingør havn kl 1700-2100. Der fiskes efter fladfisk og hvad der ellers spiser orm. Ring og hør for info på 20320724 og husk at fortælle hvis du selv har orm med.

     KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET OG KØLETASKEN.


blog-thumb1

Tunfisk, makrel, og små sild i Øresund - 23-07-2018

 Overskriften hentyder til fødekæden. Tunfisken lever af bl.a. at spise og jagte makrel. Makrelllen lever af at jagte og spise små sild. De små sild lever af o.s.v. svømmer rundt i de øverste vandlag, og skal der være en chance for at fange Makrel, mellem de små sild, skal der fiskes med små silde lignende blink / pirke 30-75 gram og makrel eller sildeforfang i vanddybder fra 5-15 meter (spinnefiskeri). Spørg på båden om tips og tricks…

   Det er ganske vist, der er blevet spottet tunfisk i Øresund omkring Helsingborg. Sådan nogen er total fredet, men der er jo en årsag til at de er her. Deres mad i form af makrel er her også. Vi har haft nogle dage allerede med 30-50 makrel. De små sild er svære at fange, men alt i alt er der mulighed for fiske makrel fra nu af og de næste måneder. Hold skarpt øje med , på din næste tur om du kan spotte tunfisken, og vær klar med kameraet/ mobilen. Sommeren fortsætter og der er pladser stort set alle dage. Der fiskes efter årstidens fisk , torsk, makrel og diverse fladfisk. 

    KNÆK OG BRÆK / FISKETEGN / KØLETASKE OG KASTEGREJ.