Betingelser

SOM UDGANGSPUNKT ER DER ALTID TALE OM KONTANT ELLER MOBILE PAY AFREGNING OMBORD. VI TAGER IKKE KREDITKORT. FORUDBETALING ELLER EFTERFØLGENDE BANKOVERFØRSEL ACCEPTERES, HVIS DET ER FORUDAFTALT.

Bestilling:
Bestilling/afbestilling af ture foregår telefonisk ved henvendelse til rederiet (08:00-18:00 dagligt). Spørgsmål svares gerne pr. mail, VÆLGER DU AT BOOKE VIA SMS ELLER EMAIL SKAL DU VIDE AT DU FØRST ER BOOKET NÅR DU HAR EN BEKRÆFTELSE PÅ AFTALEN, FRA OS. Vælger du at benytte forudbestilling skal du huske at aftalen gælder til begge sider. Så det er dit ansvar at der bliver afregnet for det antal pladser du har aftalt.

Afbestilling/udeblivelse:
Enhver bestilling afgivet telefonisk, eller ombord er bindende og kan kun afbestilles under følgende vilkår:

Ved udeblivelse afregnes den aftalte pris. Afbestilling af op til 1/3 af pladserne kan accepteres, hvis den er os i hænde senest 8 dage før turens afvikling (ved charter er det bådens maks. antal der bruges). Afbestilles flere pladser end 1/3 eller afbestilles senere end 8 dage før turen er man forpligtet til at betale min børnepris for de pladser vi ikke kan afsætte inden turens afvikling. Ved afbestillinger kan evt. grupperabat bortfalde, hvis antallet af bestilte pladser bliver færre end der skal til for at opnå rabat.
De samme regler gælder hvis man arrangerer ture for andre, eller hele grupper. Derfor opfordrer vi til at afregne internt når “venner” tilmelder sig, eller beder jer reservere for dem, således kommer i ikke til at hænge på at skulle betale for pladserne af egen lomme. Det er jo den der bestiller turen der hæfter for aftalen.

Afbestillingsordningen gælder kun på almindelige ture. Specielle ture, såsom Kattegat-ture, overnatnings-ture, eller ture hvor spisning er bestilt, skal afbestillingsfristen skriftligt aftales, ellers er disse ture bindende, og må afregnes, ved udeblivelse eller reduceret fremmøde, til fuld pris.
Vil du ikke reservere under disse regler må du vente til du har set en vejrudsigt, og så ellers acceptere hvis der er udsolgt.

Hvis vi må aflyse:

Fra rederiets side tages et forbehold for vejrforhold, is, maskinhavari og andre situationer hvor det skønnes uforsvarligt at sejle. I tilfælde af rederiets aflysning vil et evt. indbetalt beløb tilbagebetales foruden evt. bestillingsgebyr.

Bemærk: det er os der afgør om der kan sejles, f.eks. i dårligt vejr og mv. Man kan således ikke reservere og senere ringe og sige at man ikke har lyst at deltage da der nu loves “dårligt”vejr.
Hvis vi må aflyse vil der normalt blive ringet rundt aftenen før.
Forsikring og godkendelser:

Passagerer vil under opholdet ombord være omfattet af skibets normale forsikringer. Det skal dog påpeges, at man kun kan rejse erstatningskrav såfremt det kan påvises, at skaden er sket ved sløseri fra mandskabets side, og altså ikke ved almindelige skader, hvor f.eks. man har skåret sig på en kniv eller man er faldet af sig selv, etc. Tyveri eller mistet grej kan ikke erstattes. I almindelighed ophører rederiets ansvar, når skibet forlades.

Skibende er godkendt af Søfartsstyrelsen og opfylder alle de krav som stilles til danske lystfiskerfartøjer, f.eks. redningsudstyr, lønningshøjde m.m. læs endvidere under sikkerhed.

Vi glæder os til at se jer ombord.