Fangstrapporter

blog-thumb1

AUGUST FISKERI 2021 - 30-07-2021

Vi ser frem til August måneds Øresundsture, hvor der gerne skulle blive fint fiskeri af Torsk, Makrel, Sild, Sej, Hvilling og diverse fladfisketure.
De seneste ture har været noget blandet hvor vi på den ene tur har fanget godt med torsk og andre dage makrel og mange sej.
Arresø har for tiden en del makrelture, hvor der fiskes med prop og silde- makrel strimler. Små blink 25-til 60 gr. + ophængere / forfang kan bruges på disse ture. Men husk at fiske i det spor der bliver udlagt af fodermaskinerne, i en dybde af ikke over 10 meter. Hør besætning og skipper om gode tricks og tips.
Fisker du efter makrel på de almindelige fisketure er det i dybder fra 4-12 meter. Det vil sige i de øverste vandlag. Lette kaste og pirkestænger der kan håndtere dette lette grej. Store pirke og grove forfang virker ikke, hvis du skal fange mange makrel.
Torsk lever som bekendt ved bunden, hvor de leder efter andre bunddyr, som krabber og orm eller andre småfisk. Er der sild i vandet, fiskes der efter torsk rundt om sildene. Lyt efter hvad meldingerne går på fra styrehuset og evt. besætning. Torskene kan sagtens fiskes med makrelgrejet. D.V.S. små pirke og forfang i størrelser allerede fra 60 gr og op til 200 gr. alt efter vanddybderne. Så konklusionen må blive, tag gerne blandet grej med i hele August, fiskeriet kan både blive på det lave vand (10-20 meter eller ude på det lidt dybere 20-40 meter). Når sildene kommer i Øresund, kan de sagtens fiskes med alle typer grej + sildeforfang.
Der kan altid indhentes INFO Hos Peter på 20320724 om diverse ture, eller kig under de ledige pladser her på hjemmesiden for oplysninger om de forskellige ture og dage.

KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET.


blog-thumb1

JULI MÅNEDS FISKERI 2021 - 10-07-2021

Vi fisker efter årstidens fisk, som er Torsk, fladfisk, Makrel, Hvilling og sporadiske forekomster af sild. Kig under de ledige pladser her på hjemmesiden eller ring Peter 20320724 for Info.
De sidste fladfisketure har været ganske gode, med fangst af op til 20-30 flade til de bedst fangende.
Nogle ture giver fint torskefiskeri, andre med fiskeri af både makrel og hvilling. Der er ledige pladser stort set alle dage.
ARRESØ har Makreltur lørdag d. 24 Juli fra 0700-1200. Ring også her for yderligere info.

KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET OG GREJ TIL BLANDET FISKERI.


blog-thumb1

FISKERIET I MAJ 2021 - 12-05-2021

Hornfiskeriet her i Maj har været og er ikke særlig godt for vores vedkommende. Skiftende vindretninger og Hornfiskenes løbebaner har ikke rigtig spillet sammen. Mange vil hellere fange torsk, så det er det vi bygger turene på. Resultaterne udi torskefiskeriet, har heller ikke stået mål med forventningerne. Enkelte dage med ok fiskeri af torsk har der været, men ikke optimalt.
Havstrygeren havde den første egentlige fladfisketur i går med Hvidovre Sport, Hvor resultatet blev en rigtig god aftentur på 4 timer. Der blev i landbragt ca. 250 af de flade. de 2 største, en slethvar på 720 gram og en rødspætte på 800 gr. De bedst fangende havde 12-15 flade i posen ved ankomst til havnen.
Vi forsøger nok i nærmeste fremtid at fiske efter de flade, når resultaterne af torskefiskeriet ikke står mål med forventningerne. Så husk at have diverse fladfiskeforfang med i grejkassen, hvis vi kaster os over fladfiskeriet. Det kræver jo selvfølgeligt at vi kan skaffe orm, sådan lige her og nu på turen.
Det problem prøver vi at løse på dagens fiskeri.

KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET OG FLADFISKEFORFANG…


blog-thumb1

HORNFISK OG TORSK - 02-05-2021

I dag den 2. Maj Fik vi så den første reelle Hornfisketur, med omkring 75 Hornfisk på et par timers effektivt fiskeri. Ikke alle kunne finde melodien når de langnæbbede grønbenede hurtigsvømmere, skulle fanges.
Bedste mand havde vel omkring 10-12 stk. af slagsen i kurven, men også flere førstegangs fiskere kunne prale med deres første Hornfisk på krogen og i kurven.
Nogle dage lykkes det at få fanget ok med Torsk. I går havde Arresø og Havstrygeren lagt kursen til fiskeriet, et stykke nord for Hven, hvor Arresø kunne prale af fine træk med torsk i kurvene. Mens vi på Havstrygeren kunne ligge og kigge på og fange lidt af smulerne. Blandt andet denne fine torsk til Jonathan på 4,4 kilo. Et par af deltagerne fangede dog en 5-6 torsk hver, så helt tomt var det dog ikke.
Vi prøver igen i morgen såååååhhhhh.
KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET OG KASTESTANGEN


blog-thumb1

COMBI TURE I MAJ - 27-04-2021

Fladfisketure / Hornfisketure og Torsketure. Vi prøver i Maj at combinere turene, så vi nogle dage fisker både efter hornfisk og torsk. Andre dage bliver det fladfisk og hornfisk. Dagens vejrudsigt vil vise mulighederne ud fra erfaring fra tidligere års fiskeri. Du / I er velkomne til at ringe Peter 20320724 og forhøre sig om muligheden for disse combinations ture eller f.eks starte en tur efter fladfisk som Heldagstur. Fiskeriet efter torsk er meget svingende, så derfor prøver vi at fiske efter flere arter på samme dag / tur.
Det kræver så at Du / I har det rette grej med til disse ture. Som udgangspunkt er Pirkestangen til brug efter torsk. En let pirkestang kan med fordel bruges til både torsk og fladfisk.
Når det gælder ture efter hornfisk og fladfisk er det bedste valg, kastestangen, med passende blink / småpirke plus ophængere til hornfisk og passende fladfiskeforfang med perler og synk på omkring 100 gram, så man kan holde bunden. Få yderligere info når du kommer på båden. Husk der findes ikke dumme spørgsmål og vi svarer gerne på det meste igen og igen plus gode råd til fiskeriet…

KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET….


blog-thumb1

FISKERIET I APRIL - 30-03-2021

Her i April, glæder vi os til at vi igen må fange op til 5 torsk pr. mand pr. dag. Vi prøver ihærdigt at fange så mange torsk som muligt. Bare det at få noget på krogen, er vel det det handler om når fiskestangen skal svinges og testes.
Fra midt i April er der mulighed for at Hornfisken indfinder sig i de Danske farvande. Disse skal udfordres med kastegrejet, hvor der fiskes i de øverste vandlag, med det lette grej. Vi venter med spænding på de første meldinger om disse hurtigløbere, som hornfisken jo er.
Det bliver vel også tid til at fladfiskene bliver nemmere at fange. Vi ser på mulighederne for at slå en fladfisketur op i ny og næ. Se under de ledige pladser eller ring til Peter og hør om muligheden for fladfisketure. (20320724)

KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET / HOLD AFSTAND.


blog-thumb1

BEGRÆNSET ÅBNING AF SEJLADSEN - 15-03-2021

Da vi efter gentagne forsøg hos diverse myndigheder, har spurgt til muligheden for at vi lystfiskere kunne komme i gang. Corona Hotline informerede os om, at vi lystfiskerbåde, kunne starte sejlads med op til max 25 personer i alt incl. besætning. Hurra for det, men vi overholder jo selvfølgelig gældende regler med afstand til hinanden. Der må MAX være 5 personer samlet under dæk og der kan købes mundbind på bådene.
Vi er derfor kommet nogenlunde i gang og har sejlet nogle ture, hvor vi har fisket rimeligt godt med torsk op til mellem 3 og 4 kilo. Enkelte fladfisk, sej og et par langer er det også blevet til.
Kig under de ledige pladser her på hjemmesiden og se hvornår der er ledigt til din næste tur på Øresund. Ring til Peter for yderligere information 20320724…

KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET DET GODE HELBRED


blog-thumb1

GODT NYTÅR - 30-12-2020

En sidste 2020 fiske hilsen og et RIGTIGT GODT NYTÅR TIL ALLE JER,
derude i det ganske land.
Med alle 3 både på vandet i dag (Øresund). Kunne vi med et rigtigt godt resultat til alle deltagere. Hvilket jo vil sige, max 8 gæster pr. båd, sige godt nytår til dem.
Arresø og Antares meldte om rimeligt godt torskefiskeri og Havstrygeren kunne melde om et godt fiskeri af en hel del sejer i 1-2 kilos klassen.
Største torsk blev på rundt 3 kilo, så den næstsidste dag på året blev en god oplevelse for alle deltagere.
Må 2021 blive det år hvor vi alle kan mødes uden at skulle passe på hvad og hvor tæt vi er på hinanden.
Billedet viser Emil med 2 fine sej på ca 1,5 kilo.

GODT NYTÅR TIL ALLE / KNÆK OG BRÆK…


blog-thumb1

GOD JUL TIL ALLE. - 17-12-2020

Fiske information, har vi desværre ikke så meget af for tiden. Men en RIGTIG GOD JUL kan vi da i hvert fald sende til Jer alle derude i mørket..
Mørkt og træls med alt det smitte. Vi må gøre en indsats der kan få det Corona -monster til at fordufte. Vi vil jo så gerne dyrke vores hobby, med en masse gode fisketimer og oplevelser på havet ( Øresund). Så længe , HAM CORONA hærger i samfundet, ligger vi stort set stille. Enkelte ture med 8 personer er det dog blevet til. Forsamlingsforbuddet tillader ikke at vi må være mere end 10 i alt 8+2 til at sejle båden. Er der nogen der brænder efter at komme ud at fiske, kan det lade sig gøre at leje en hel båd for 4500 kr. i 6 timer. vi sejler ikke ikke med løs tilmelding, men kun leje af hele skibet, med max 8 personer.
Ring til Peter for INFO på 20320724 og få en sludder med ham.

PAS NU GODT PÅ HINANDEN OG UNDGÅ SMITTE. Overhold nu de retnings linjer der givet fra myndighederne og lad os komme igang med det vi syntes er det skønneste i verden, vores Hobby.

PØJ-PØJ-PØJ DERUDE OG EN RIGTIG GLÆDELIG JUL-


blog-thumb1

MANGE SILD / ØRESUND - 10-10-2020

Der er mange sild at fange til middagsbordene for tiden. De bedste fanger 200.- 300 af slagsen på dagsbasis. Mange af dem er fine flotte størrelser på 150-300 gram, der kan bruges både til at ryge, grille, stege, lægge til krydder eller saltsild. listen er lang. Søg opskrifter på nettet .
Torskene og makrellen er sjældne nu om dage, men vi håber der kommer mere gang i torskene den næste tid.
Vi har en Fladfisketur med Havstrygeren den 18 Oktober, hvor vi prøver at fravriste Øresund både Skrubber , Isinger og Rødspætter. Tilmelding hos Peter på 20320724. hvis du selv skaffer orm / madding bedes fortælle dette ved bestilling af pladser.
Husk at bådene sejler fra Helsingør og der er ledige pladser stort set alle dage. Se her på hjemmesiden under ledige pladser.

KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET