Fangstrapporter

blog-thumb1

Ledige pladser i Juleugen. - 10-12-2018

      Der er mange ledige pladser mellem jul og nytår. Se under Ledige pladser her på hjemmesiden eller ring for info hos (Peter 20320724).

       Den seneste uge er gået med fint fiskeri af torsk på det lave vand. (ca. 14 meter ) med små pirke og forfang. Vejret styrer fiskeriets kvaliteter, men flere dage har mange fanget de 5 torsk, som kvoten foreskriver. Fra 1 jan. 2019 må vi fange 7 torsk pr. person, med hjem pr.dag…

      Havstrygeren melder om en Søndag eftermiddagstur med masser af sild. Ca. 30 kilo til de bedst fangende. Her blev der så ikke fanget nogen torsk. Som sagt vejret styrer fiskeriet. Strøm, vind og diverse lavtryk  bestemmer hvor vi kan fiske og hvordan resultatet bliver. En ting er sikkert, fiskene er derude.

                      KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET…


blog-thumb1

Fladfisketur Søndag d. 2 dec. - 30-11-2018

  Som  fortalt og skrevet før. Fladfisketur med Havstrygeren på Søndag den 2 dec. fra  0800-1300. Vi skaffer gerne orm. Seneste fladfisketur i tirsdag blev der fanget mellem 150 og 200 flade. Bedste mand fangede 23 stk brugbare flade.

    God plads / ring for bestilling og info på tlf:  20320724 

   KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET + GODE FORFANG…

 


blog-thumb1

Fladfisketur d. 2. dec. 2018 - 21-11-2018

    Vi forsøger os med en fladfisketur Søndag d. 2 dec. fra 0800 til 1300,

  Med det gode skib Havstrygeren fra Helsingør. Der fiskes efter fladfisk med børsteorm, som vi skaffer. Ring og fortæl om du selv har orm med, og husk at på en god dag, bruges der nemt 30-50 orm pr. person. Vi bestiller orm til deltagerne, i bakker med ca. 30 orm pr. bakke. Eller 100 gram. Pris 60 kr.  Ring gerne for info og hav gode fladfiskeforfang med lodder i størrelser, der kan klare at blive liggende på bunden. Gerne forfang med perler og andet tingel-tangel på. Gammeldags stive forfang, kan bruges, men er ikke særlig effektive. Spørg din grejhandler, hvad han anbefaler og tag forskellige med. 

   Vi fisker normalt efter sild og torsk for tiden, med indslag enkelte sej og en lange i ny og næ. Resten af året forsøger vi os med udvalgte dage efter fladfisken. De er på sit højeste med hensyn til kondition og vægt. Ring til Peter og hør nærmere 20320724….

KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET OG KASTESTANGEN TIL FLADFISKETUREN……


blog-thumb1

Fisk i November - 11-11-2018

     Sild, torsk, få makrel og fladfisk. Det meste fiskeri er overvejende efter sild, med nogle torsk og lidt makrel her og der. Nogle dage er det svært at fange det vi gerne vil. Vi forsøger det bedste vi kan, men der vil altid være dage med skidt fiskeri. Kan vi lære lystfiskeren at fiske efter de fisk dagen byder på, og ikke efter de fisk, der ikke er så mange af, bliver dagen som i reglen, fiskemæssigt bedre.

    De dage hvor fiskeriet driller, skal man prøve alternative fiskemetoder / grej. Nogle står hele dagen og fisker efter den samme fisk/fiskeart og oplever at gå tomhændede hjem. Skift grej ofte og fisk efter de fisk som skipper og besætning anbefaler, den pågældende dag. Er det sildefiskeri, så fisk efter dem. Skær dem i filetter eller strimler og sæt maddingen på dertil indrettede forfang. Både torsk, hvilling, sej og diverse fladfisk spiser sild i mundrette størrelser. Ligesom at disse arter også spiser orm. Så prøv med diverse agnfiskeri. Spørg gerne besætning skipper om tips og tricks.

       KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET…….


blog-thumb1

Øresund i Oktober 2018 - 22-10-2018

Sildene, Torskene og makrellerne er her stadig.

Oktober er sildenes måned, med blandede indslag af torsk og makrel. Fladfisk kan fanges, hvis man fisker med orm og dertil hørende forfang. Fladfisketure arrangeres ved minimum 10 deltagere (ring for info).

KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET


blog-thumb1

7 torsk pr. dag fra 2019 - 16-10-2018

   Så blev det vedtaget, at lystfiskerne kan fange og hjemtage 7 torsk,  (der overholder mindstemålet) fra 1. Januar 2019. Det gælder alle dage hele året. 

   Dette gælder for lystfiskeri i Øresund, Storebælt, Lillebælt og hele den vestlige del af Østersøen. Hvis du tænker, at hvis du fanger mere end de 7 -torsk på dagen, skal du så stoppe fiskeriet. Du må som udgangspunkt fange alle de torsk du kan, og så kan du jo dele overskuddet af fisk med andre deltagere på turen. 

   Vi ville jo helst være fri for disse regler, men vi kan godt være tilfredse med disse nye (kvoter)!!! Der er ikke mange dage på året, hvor vi fanger 7 torsk pr. mand om dagen. Lykkes det, er det jo skønt at opleve, når fiskene er bidevillige.

          P.S. Alle andre arter fisk er udenfor disse regler. (husk mindstemål)

   Vi fanger stadig godt med sild, plus blandede mængder af både torsk og makrel. Såååhhhh…

       KNÆK OG BRÆK/ HUSK FISKETEGNET OG DET LETTE GREJ TIL SILDEN.


blog-thumb1

Super flotte sild. - 04-10-2018

    På trods af dage med kuling, ser det ikke ud til at silden bliver skræmt væk af det. Dagen efter en hård kuling fra nordvest, var vi på vandet med 3 både. Flotte, store og mange sild til alle. Så mange, at vores tyske gæster, var overvældet over fiskeriet og klappede da vi kom i havn. Køletasker og tønder, fyldt til randen med rensede sild. Enkelte torsk her og der plus  nogle få makrel. Så der er godt sildefiskeri for tiden.

    SØNDAG FORMIDDAG: er der tilbud om en 200 kr,s fisketur med Antares fra 7-12 . Søndag eftermiddag, er der som vanligt, tilbud der gælder børnene. Gratis 1 barn iflg. med 1 betalende voksen. Mange ledige pladser og alle kan være med…Ring for info

                                       20320724…

                     KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET…


blog-thumb1

Øresund / Sildetid. - 30-09-2018

   Oktober = Sildetid med blandet fiskeri af torsk og makrel. Mange dage med SUPER fiskeri, og pludselige indslag med torsk og makrel, her og der.

   Den sidste tids blæsevejr, har selvfølgelig givet visse udfordringer, med strøm, grumset vand, bølger, og enkelte dage har det grænset til umuligt fiskeri. Vi har dog gennemført alle fisketure, med overvejende rigtigt godt sildefiskeri. Der er dage hvor vejret, står til den barske side, med vind af kulingsstyrke. Her er vindretningen afgørende for hvor vi kan fiske, og om det kan give et fornuftigt udbytte. Ikke 2 dage er ens. Vejret skifter og vi skifter også fiskepladser, stort set hver dag, alt efter hvor vi tror det bedste fiskeri findes.

   En tur i fredags d. 28. havde vi et hold tyskere med på Havstrygeren. vejrudsigten meldte op til kuling fra nordvest. Tyskerne vil fiske sild, og vindretningen er ikke den bedste. Vi lægger fra kl. 0700, med destination til kobberværket ved Svenskekysten. Vi når frem og konstaterer at strømmen løber med næsten 3 knob. Sildene er der, og vi gør et forsøg.  Der fanges masser af sild fra første minut, på trods af de vanskelige forhold og tyskernes tommel fingre vender opad. SUPER fiskeri / masser af sild til alle og torsk op til 6 kilo plus næsten 30 makreller. 

   Weekenden er forløbet med stort set lige så godt fiskeri, med masser af sild +torsk og makrel.

               KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET.


blog-thumb1

Øresund I September - 04-09-2018

SILD, TORSK, MAKREL. Enkelte sej, hvillinger, plus en fladfisk hist og pist. Øresund giver de fleste dage, godt med fisk. Sildene er i overtal, men der bliver fanget både torsk og makrel i blandede mængder og størrelser, hver dag. 

   Rolige vindforhold den næste tid, skaber mulighed for den gode fisketur, hvor mulighederne for en god portion blandet fisk er til stede.

   Der er stadig ledige pladser at få hver dag. Ring for info, eller se her på hjemmesiden under rubrikken LEDIGE PLADSER. 

                         KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET…


blog-thumb1

Sild, Torsk og Makrel - 22-08-2018

 Ind i mellem ser ekkoloddet sådan ud. Fyldt med sild. Dernede imellem, kan der fiskes både torsk og makrel. Havstrygeren havde en god dag med makreller og godt torskefiskeri. Omkring 150 makrel til 15 fiskende plus 70 torsk. Såh de venter derude, de andre fisk og der er god plads næsten alle dage. Ring og hør for info…

    KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET .