OM OS

Rederiet Elida Fishing:

Pladsbestilling Tlf. +45 20320724 eller +45 45570724- åben fra 07:00 til 18:00 daglig

Er vi uden for dækning, eller er tlf. optaget får du en svarer hvor du kan indtale din besked, med navn og nr, så ringer vi op så snart det er muligt…og vil du ud i morgen og ikke nåede at booke så gå ind under : ledige pladser, der kan du se om der er plads til dig i morgen.

Email: elidafishing@gmail.com   Du er velkommen til at forespørge, indhente tilbud, sende ris og ros osv. og booke over både mail og sms, dog skal du ikke regne med det før du har modtaget en bekræftelse fra os på din forespørgsel/booking

Vi vil altid gerne have en feedback, Specielt hvis du har forslag til nye slags ture eller vil beklage dig over noget os vedrørende.

Hvis du vil forudbetale:
Nordea reg. nr. 2228 konto 0392426981… eller mobile pay på 92586
Bic/Swift : ndeadkkkxxx -Iban DK382000392426981


blog-thumb1

Skibsreder – Peter Øllgaard

Elida fishing består i dag af 4 skibe med en kapacitet til 150 lystfiskere / passagerer på en gang.
Vi er 9 mand beskæftiget inklusiv reder. Vi er et team af dygtige skippere såvel som bedstemænd / høkere. Vi har stor erfaring i såvel lystfiskeri som udflugter og vi vil selvfølgelig gøre vores, for at de får en uforglemmelig tur.

Årligt har vi ca. 30.000 lystfiskere med ude, på Øresund samt på vores andre ture.

Vores 4 skibe giver os en samlet kapacitet på 150 pladser.

Alle skibene og deres besætning opfylder de krav som stilles til sejlads med lystfiskere / passagerer. Skibene er en gang årligt underkastet et fornyelses syn som fortages af søfartsstyrelsen. Alle skibene er udstyret med moderne udstyr til såvel fiskesøgning som navigering.

Der er hyggelig salon med kiosk udsalg af grej samt anden forplejning, der er endvidere også mulighed for leje af grej. Der forefindes toilet ombord på alle skibene og på Antares og Havstrygeren er der også badefaciliteter.


blog1

Historien om Elida fishing.

Hvis vi skal starte med lidt baggrund for hvordan jeg endte med at få et lille Rederi, som beskæftiger sig med lystfiskeri, skal vi helt tilbage til 1968 da jeg, 13 år gammel, pressede mine forældre til at sende mig på en uges fisketur med “Nieren” af Rungsted. Turen var fra Grenå, og skipperen hed Per Kragh Thuesen, indehaver af det på den tid kendte rederi Syveren & Nieren.

Jeg havde kun sejlet ganske lidt på Øresund med en “gammel tun fisker” Kold Christensen, der havde en lille båd han kaldte Mallemuk, og som han havde bygget for at kunne følge tunen længere op i Kattegat, idet der var blevet færre og færre i Øresund i de sidste 10 år. Men nu skulle det “store vand” prøves af.

På det tidspunkt var der ikke mange lystfiskerfartøjer i Danmark, og typisk for de fleste var, at det mest var en afslapnings tur, hvor man drak en del “bajere” og bådene bare drev langs. Man diskuterede heftigt om man kunne se fisk på et ekkolod, det siger lidt om de herre skipperes uddannelse!!!

På daværende tid var der, så vidt jeg husker kun ca. 10 fartøjer i Øresund: Kastrup, lå i Kastrup, Satu, Skipper på Sundia 1 & 2 i Kbh., Øby i Skovshoved, Syveren & Nieren i Rungsted, Tina og Peder Most i Helsingør. Til sammenligning er der over dobbelt så mange i dag, vel og mærke lovlige og indregistrerede fartøjer!!

Nå men jeg skal lige forsvare den ene skipper fra dengang, nemlig Per K Thuesen, Syveren & Nieren, i det han kunne noget med sit ekkolod. Han var uddannet styrmand, og vidste lidt mere om det at sejle og navigere end mange af de daværende skippere, så han kunne lave målrettet fiskeri, for eks. efter store fisk. Derfor blev han en eftertragtet turbåd. Og derfor var det ham jeg ville ud med.

Vi lagde ud med en gevaldig gynge tur da vi skulle sejle fra Hundested til Grenå, og det var ved den lejlighed jeg opdagede, at jeg godt kunne både lide og tåle at sejle i dårligt vejr. Vi fangede mange store fisk ud for øen Hjelm, og vi knægte tjente gode drikkepenge ved at rense fiskene for turisterne.

Da jeg kom hjem fra den uge var jeg solgt til stanglakrids!!! og jeg blev skibsdreng hos Per på Nieren da den kom hjem til sundet igen.

Per var en “stor” mand på Øresund i de år, han chartrede andre både ind for at kunne tage alle dem ud der ringede til ham. En dag blev jeg bedt om at tage ud med “Skjold”. Det var en gammel Norsk lodsbåd han havde lejet af en spøjs fyr ved navn Svend Bagge. Vi blev gode venner, og jeg blev fast dreng hos ham i weekenderne. Senere købte Brdr. Jim & John Trab den af ham, og jeg var mægtig stolt da han tilbød mig penge for at blive og være fast dreng hos ham. Nu tjente jeg penge på min hobby. Eneste minus ved det erhverv var, at når jeg skulle med mine venner i byen eller til fest måtte jeg tidligt hjem for jeg skulle jo op kl. 5 hver lørdag og søndag, det er i øvrigt ikke anderledes i dag 35-40 år senere.

Jeg gad jo ikke sidde i en varm skoleklasse hele ugen og tænke på at jeg skulle ud at sejle i weekenden, så det med skolen blev vidst ikke en af de største oplevelser i mit liv. Som min gamle klasselærer sagde og skrev i min karakterbog, Peter er flittig, hvis det er noget der interesserer ham!!!! Og så gik jeg ud efter 7. det huede ikke min far, der havde Niels Brok handelsskole eksamen, men jeg gav mig ikke. Det endte så med at min far sagde, at hvis jeg ville til søs skulle jeg først på søfartsskole, og derefter på skoleskibet Danmark, så jeg fik en ordentlig start.

Som sagt så gjort, og det var da mægtigt at komme ud at se lidt af verden, et 7 mdrs. togt til blandt andet Tenerife, med et frossent juletræ med i fryseren, vi besøgte Cap Verde øerne, Dansk Vestindien, Bermuda (var gennem trekanten!!! uh:!!!) og hjem over Azorerne, spændende tur med over 30 dage i søen flere gange og kun få dage i land. Jeg fyldte 16 år på turen.

Derefter skaffede min mor, som var sekretær for direktøren i fiskeri og havundersøgelser, mig en hyre til Grønland, vi skulle opsøge nye rejefelter, det var en spændende tur. Dog gik jeg meget i maskinrummet og hjalp til, og jeg besluttede at jeg ville være maskinmester. Jeg havde altid leget meget med den gamle glødehoved maskine der lå i Skjold.30 hk Volda. Da jeg jo ikke havde skolepapirer til maskinmesterskolen, måtte jeg i lære, og det blev som smed.

Mens jeg stod i lære sejlede jeg så i weekenderne på sundet med Jim & John Trab, som var blevet drevene skippere på sundet i mellemtiden. De havde to både, Skjold og Elida. Elida var en gammel sur kutter fra Hundested, godkendt til 18 personer den var de lidt trætte af, og ville gerne sælge.

Sammen med en kammerat der også var lærling, optog vi et statsgaranteret lærlinge lån hver på 10000 kr. og købte halvdelen af Elida. Prisen var 40000 kr. det halve beholdt Jim og John og Hans Sørensen og jeg den anden halvdel. Rederiet Elida var stiftet og året var 1974. Danmarks yngste ejer af en kutter kunne jeg kalde mig. Det hører lige til historien at vi jo startede op Fra Rungsted ved en tilfældighed. Da vi skulle prøvesejle Elida løb vi tør for smøreolie, og brændte et leje af, det måtte vi jo betale og da mekanikeren havde lavet det, ville han ud at sejle. Det var meget tåget, og jeg var ikke meget for det, vi havde jo hverken radio eller radar dengang. Men vi skulle altså ud, så vi aftalte 10 min. ret øst og ti min. ret vest og havnede i Rungsted 5 km nordligere.. og der blev vi.

Efter et par herlige år hvor vi arbejdede som lærlinge de fleste hverdage, reparerede skib og motor om natten og sejlede i weekenderne, blev Hans og jeg enige om at gå hver til sit. Jeg gik i banken og lånte så jeg kunne købe ham og Brdr. Trab ud. Således blev jeg eneejer af Rederiet Elida.

Da jeg havde planer om at ville sejle lidt længere væk end Øresund, og have en lidt større båd, måtte jeg jo lige rundt om navigationsskolen først, så det med maskinmesterplanerne blev udskudt. Jeg tog således en sætteskippereksamen og måtte nu føre skib op til 500 ton.

I mellemtiden havde jeg fået mine to første unger Christina og Claus, og jeg måtte finansiere min hverdag ved at snyde og sejle et par dage om ugen mens jeg læste. Vi havde det skønt, men der var ikke noget at rutte med. Jeg tror ikke mine unger kan huske hvordan jeg så ud den gang, jeg var ikke meget hjemme.

Gamle Elida var ligesom ikke stor nok længere, og jeg lavede en aftale med Per Thuesen om at leje Hanne-Berit af ham. Per var i mellemtiden gået mere og mere over til at sejle med sejlskib, og havde købt “Bonavista” så han ville gerne af med Hanne-Berit. Den skulle sættes lidt i stand for at jeg kunne trives med den, så vi indgik en aftale om, at jeg satte den i stand for en del af lejen.

Ved at låne 65.000 kr. af min daværende svigerfar købte jeg en af Switzers gamle bjergningsfartøjer ” Mimer” som nu hed Antares. Et prægtigt skib, stort og robust, med en 6 cylinder MVM (der havde stået i en tysk ubåd under krigen) men den var meget forfalden, og jeg knoklede meget med den et par år. Den blev (også) synet, og kom ud at sejle. Men det var for stor og tung en opgave at holde gang i et træskib på over 100 ton og med et maskinrum der normalt havde krævet to maskinmestre, så jeg løb sur i det, og lagde den op…

Så blev en gammel forretning skibet Arresø til salg, Arresø lå i Kalkbrænderihavnen og havde besætning der passede båden og det hele, så jeg tænkte at den kunne jeg købe og så kunne den betale sig selv, indtil mit lejemål med Hanne-Berit udløb. Nu går det jo aldrig som man planlægger, så skipperen Anthony, gik hen og døde og så stod jeg med en båd jeg skulle passe og sørge for, skaffe besætning til osv. Nu er det jo meget personlige forretninger disse lystfiskerfartøjer, så når en skipper holder, smutter også en del kunder. Så nu skulle jeg til at arbejde med at holde skruen i vandet både i København og i Rungsted.. Jeg endte med at overtage Hanne-Berit, idet Per ikke var interesseret i at få den klods om benet, nu han var blevet sejlskibsmand.

Af hensyn til økonomien flyttede jeg Arresø til Rungsted, der var for lang sejltid fra København, og oppe hvor sundet var smallere kunne vi også sejle to ture i weekenderne, hvor der var mest efterspørgsel.

Jeg brændte stadig for “de lange ture” så da jeg erfarede i 1986 at søværnets tidligere transport fartøj ” Sleipner” blev til salg skyndte jeg mig ned i min bank, og overtalte dem til at det bare var sagen til den slags ture. Vi havde lige haft to isvintre, hvor vi stort set ikke havde kunnet sejle, men som Jensen nede i banken sagde, vi har da vist aldrig oplevet tre is vintre i træk!!!! så vi købte den bare….. Vi fik en tredje isvinter, og det var ikke det bedste for en i forvejen trængt økonomi. Nå men vi fik bygget den om til beboelse og kunne nu lave Haj ture til Læsø og makrel fiskeri ved Anholt, med op til 20 overnattende med et brusebad og andre faciliteter der hidtil var ukendt på denne slags både.

I en del år kørte det bare derud af, jeg har oplevet at sejle 5 dages ture på hverdagene og 2 x 18 timer i weekenderne ud i en køre i 3 mdr. så bliver man lidt træt af at bo på 4 kvadratmeter og dele lokum med 20 andre.. Men det var fantastiske ture… så begyndte eventyret på “det gule rev” og det tog næsten hele vores marked for den slags ture, dem der før var tiltrukket af de mere specielle ture, tog nu på Nordsøen for at deltage i det enorme stortorsk fiskeri der var de første år, nu er det ligesom stilnet noget af, og vi får flere og flere forespørgsler på de hyggelige haj ture, hvor man også får set lidt af Læsø og Anholt, sådanne en form for mini krydstogt på Kattegat. Vi er dog også i Hanstholm hvert år i maj- juni, og Kattegat juli og august.

I starten af 90.erne overtog vi, jeg skriver vi, for nu er det ikke længere mig der tegner rederiet, men en gruppe unge friske fyre der brænder for lystfiskeriet, og uden dem havde det jeg her har skrevet om, slet ikke kunnet lade sig gøre. Men vi købte Havstrygeren på en tvangsauktion. Der var faktisk tale om at vi ville ribbe den for udstyr, og så hugge den op, men skibstømreren syntes det ville være synd, og overtalte os til at sætte den i stand og lade den syne. Så det gjorde vi, ny maskine og wc tanke og hvad søfartsstyrelsen ellers kan finde på af krav, så den i dag kan fungere som en af de mest populære og efterspurgte lystfiskerfartøjer på Øresund, og det er ikke mindst skipperen “dyt” jeg kan takke for det.

Casper Olsen var skipper på Antares i en årerække. Han har været en tur omkring de andre af Øresunds kuttere for at ende hvor han startede, nemlig hos os, og var som sagt skipper i flere år. Idag er der ikke så mange der har mod på “de lange “ture. Da “gule rev” og det nordlige Norge blev kendt stoppede de ellers hyggelige ture, hvor man var samme i 4-5 dage hvor vi sejlede rundt i Kattegat, fiskede på vrag og stenbunker. Der var mange arter som man jo aldrig så i øresund. Makreller fangede man nærmest for sjov, og brugte dem som agn efter bla.Pighaj, Lange og Havkat. Vi overnattede på Anholt og Læsø så det var nærmest et mini cruise..

Vi laver gerne sådanne ture idag, men kun på charterbasis. Så er i en gruppe der kunne tænke jer at holde ferie på den måde, så bare ring

Rasmus Andersen var ligeledes skipper på Hanne Berit i mange år og var med enkelte afbrydelser ansat siden 1991 hvor han startede som dæksdreng på Antares. Rasmus var førstemand i firmaet til 2005 hvor han varetog den daglige drift som førstemand.Han forlod os for at prøve andre græsgange i 2008 og efter et par år med skiftende skippere er Carsten Nielsen (kendt som carsten fisk) blivet fast skipper fra 2010

Carsten var oprindelig skipper på Arresø i 13 år, men ville prøve selv, og købte “havlit” i 2005.. men af private årsager opgav han forretningen i 2010 og kom tilbage til”os”- hvilket både vi og hans kunder gennem de 5 år jo er glade for… Så Carsten varetager nu Hanne-berit som daglig skipper.

Karsten Kure (Bornholmer af guds nåde) skipper på Arresø. En mand, ikke uden erfaring. Han har således været erhvervsfisker og har selv haft både op til 100 tons. Så han er en erfaren mand på havet og i særdeleshed, med hensyn til fiskeri.Meget vellidt blandt lystfiskere, han kan det der med at finde fisk.

Man skal jo heller ikke glemme at det at tage på sundet i dag, jo er noget mere end bare en fisketur, i dag fungere vi også som skovturs både, sejler til øen Hven, og det er meget brugt at firmaer laver ture, hvor vores dygtige folk under dæk står for en gang skipperlabskovs eller andre former for bespisninger.

I dag består Rederiet Elida fishing af et ungt team af dygtige skippere vi selv har opfostret og uddannet gennem årene. Unge drenge der er startet som skibsdrenge, og ferie afløsere, som så siden er taget på skole og har været lidt ude at snuse til andre grene, og andre foretagender af branchen. De så er kommet tilbage som unge mænd der kan deres kram. Flere af dem har i dag deres egne både og sejler med lystfiskere eller lignende.. Det mener vi er det bedste vi kan tilbyde de ca. 40000 lystfiskere der årligt vælger at tage med os ud at fiske.

Som et endeligt for Rederiet i dens nuværende form kan så tilføjes, at efter to et halv år med korona, og kun ca 6 mdr.sejlads i de år samt efterfølgende kvoterestriktioner, har fået os til at beslutte at der skal nye kræfter til..Dem fandt vi hos SPAR LYSTFISKERI i KBH som pr 1-5-22 overtager FISHING.DK

Vi ønsker dem held og lykke med fremtiden og håber det hele må bestå i mange år fremover..Og takker alle vores trofaste kunder for mange dejlige og herlige oplevelser rundt i danske farvande..

Du er altid velkommen til at ringe på pladsbestillingen og spørge hvis du er i tvivl om noget. Og skulle du have fået lyst til at tage med os, så ringer du bare på : 20320724 vi holder åbent fra 08:00 til 18:00 hver dag.

Peter Øllgaard