Sikkerhed ombord

Alle bådene er omfattet af ISM “International Safety Management”. Bådene blev første gang certificeret efter dette system ved dets indførelse i 1997

Vi har eksisteret siden 1974 uden uheld af nævneværdig karakter.

De er under sejladsen forsikret af rederiets kasko og ansvars forsikring, efter gældende regler for op til 5.000.000 kr. i personskade.
dog kan der kun rejses erstatningskrav mod rederiet, såfremt der er tale om forsømmelse eller svigt fra besætningens side..skader som fald i ved gyngeri, skader med fiskegrej eller knive f.eks under rensning af fisk osv. henvises til folks egen fritids og ullykkeforsik.
Ombord på alle bådene er der sikkerheds instruktioner og evt. spørgsmål vil kunne besvares af besætningen.

Sikkerhed til søs

Elida fishing består af skibe godkendt af Søfartsstyrelsen til sejlads med lystfiskere og lignende, i Danske farvande.

Bådene bliver synet en gang om året. Både skrog, maskine og udrustning opfylder de meget strenge sikkerheds krav.

Bådene er bemandet med kvalificeret mandskab efter gældende regler og krav.og udstyret med bla redningsflåder som ved uheld selv udløses og kommer op til ovefladen. redningsveste til samtlige ombord.Bemærk dog at disse dog ikke udleveres til brug på turen.. disse er pakket i afmærkede kasser på dækket, og må kun bruges i nødstilfælde… så forlanger man, at f.eks børn skal bære vest på turen, skal man selv medbringe.. (vi har dog enkelte svømmeveste til til børn som kan lånes efter aftale.)

Samtidig kan vi her under sikker sejlads, påpege at man ikke selv må medbringe alkoholdindholdene drikkevarer. Grunden er dels at vi selv sælger ombord, og at det derfor i henhold til loven er forbudt at medbringe. Dels at hvis vi skønner nogen har indtaget for meget, skal vi kunne stoppe det, og så nytter det ikke at man kan gå på dækket og drikke videre af sit eget..og måske komme til skade eller falde ud over siden.